13 بهمن 1399

آغاز کلاس های اولین دوره MBA پرستاری ایران

آغاز کلاس های اولین دوره MBA پرستاری ایران

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری اولین دور  MBA  پرستاری در ایران می کنند.

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری اولین دوره  MBA  پرستاری در ایران می کنند.کلاسهای اولین دوره  Nursing MBA  از هشتم اسفندماه برگزار می شود. با توجه به استقبال از اولین دوره MBA ( حدود 70 نفر از متقاضیان درمرحله اول ثبت نام نموده ) پس از پایان بررسی ها شروع اولین کلاس در 8 اسفند ماه با حضور برخی از ثبت نام کندگان خواهد بود .

برگزاری این دوره به صورت مجازی و هفته ای 4 ساعت می باشد و فراگیران ضمن آشنائی با مبانی کار آفرینی و رهبری در نظام سلامت، دوره های تخصصی مدیریت نیروی انسانی ، اقتصاد سلامت و خلاقیت و نوآوری را می گذرانند و در پایان طرحها و ایده های خود را در قالب پروژه کار آفرینی تهیه خواهند کرد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته