9 آبان 1399

اختصاص امتیازات ویژه به پرستاران یزدی با تلاشهای ویژه مدیر پرستاری این دانشگاه

اختصاص امتیازات ویژه به پرستاران یزدی با تلاشهای ویژه مدیر پرستاری این دانشگاه

در جلسه ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی یزد با پیشنهاد علی اکبر جراحی مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد و نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور در خصوص ایجاد انگیزه کادر پرستاری شاغل در بخش های کرونایی و جبران کمبود کادر پرستاری موافقت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ؛در  هجدهمین جلسه ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با پیشنهاد مدیر اداره پرستاری و نائب رئیس شورایعالی نظام پرستاری کشور و نظر موافق معاون توسعه این دانشگاه در راستای ایجاد انگیزه و تشویق کادر پرستاری فعال در بخشهای کرونا وهمچنین جبران کمبود کادر پرستاری موافقت شد و موارد زیر مصوب و جهت اجرا به کلیه واحدها ابلاغ گردید.

۱) از مرداد ماه سال جاری، مشروط به تکمیل ساعت موظف  ماهیانه، به میزان ۳۰ درصد از  ساعت عملکرد افراد بصورت تشویقی و در قالب اضافه کار محاسبه ودر هرماه به مشمولین تعلق گیرد.

۲) به روسای بیمارستان اجازه داده شد در صورت افزایش تخت کرونا با هماهنگی اداره پرستاری معاونت درمان  از نیروهای داوطلب و بازنشسته بصورت ساعتی، طبق فرمت نیروی انسانی دانشگاه قرارداد منعقد نمایند.

۳) جهت جبران کمبود کادر پرستاری با توجه به ابتلاء تعداد کثیری از همکاران به کرونا(از ۳۶۰۰ نفر کادر پرستاری تاکنون۳۸۰ نفر به کرونا مبتلاء شده اند) وهمچنین افزایش تختهای کرونا، مصوب گردید با اختیار تام به اداره پرستاری در جذب نیرو و هماهنگی بامعاونت توسعه کما فی السابق با نیروهای متقاضی بالاخص پرستاربه صورت قرارداد شرکتی عقد قراردادگردد و  بیمارستانها مجازند نیروهای متعهدی که در بخشهای کرونا فعالیت کرده و طرح خود را گذرانده اند را به اداره پرستاری معرفی تا شرایط شروع به کار آنها  به صورت شرکتی مهیا گردد ، لازم به ذکر است ۱۲۰ نفر طی این ۸ ماه دوران کرونابه صورت قرار داد شرکتی و۱۷ نفربه صورت استخدام پیمانی  به کار گرفته شده وکلیه نیروهای پرستار طرحی نیز با مساعدت مسئولین دانشگاه  تمدید طرح گردیده اندو هیچ نیرویی بصورت ۸۹ روزه و.... بکارگیری نشده اند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته