9 آذر 1399

انتخاب معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان در سومین دوره شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

انتخاب معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان در سومین دوره شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

در نشست مجازی مجمع شبکه ملی تحقیقات پرستاری رای گیری برای انتخاب سومین شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری برگزار گردید و 16 نفر شامل 10 نفر نمایندگان حقوقی مراکز تحقیقاتی و نهادهای پرستاری و شش نفر اعضای حقیقی انتخاب شدند.

به گزارش سرویس بین المللی سازمان نظام پرستاری؛  در نشست مجازی مجمع شبکه ملی تحقیقات پرستاری که با حضور نمایندگان مراکز تحقیقاتی پرستاری کشور و جمعی از اساتید و صاحب ‌نظران پرستاری، معاون پرستاری و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  در روز شنبه 8 آذرماه سال 1399 برگزار شد؛ رئیس اسبق شبکه "دکتر اسکویی" ضمن گزارشی از عملکرد دور دوم شبکه به جایگاه مهم این نهاد در هماهنگی و هم افزایی تحقیقات پرستاری کشور و کاربردی کردن تحقیقات اشاره کرد.

دراین نشست مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت اقدامات پرستاری مبتنی بر شواهد خواستار جهت دهی تحقیقات پرستاری به سمت نیازهای اصلی مردم و نظام سلامت اظهار امیدواری کرد تا شبکه بتواند  در جهت هماهنگ سازی اقدامات پژوهشی قدم بردارد.

 در ادامه‌این نشست، رای گیری برای انتخاب سومین شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری برگزارگردید‌و 16 نفر شامل 10 نفر نمایندگان حقوقی مراکز تحقیقاتی و نهادهای پرستاری و شش نفر اعضای حقیقی انتخاب شدند.

 در نشست مجازی مجمع شبکه ملی تحقیقات پرستاری انتخابات برای رئیس شبکه ملی برگزار شد که خانم دکتر ولی زاده استاد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز توسط اعضای شورای راهبردی انتخاب شد و  معاون آموزشی سازمان نظام پرستاری نیز  با رای مجمع به عضویت شبکه ملی تحقیقات پرستاری در آمد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته