30 آبان 1399

در مقاله جدید مجله نیچر مطرح شد؛

اهمیت حذف دورهمی ها در کاهش قابل توجه سرایت کرونا

اهمیت حذف دورهمی ها در کاهش قابل توجه سرایت کرونا

در این مقاله آمده است: با توجه به این که کرونا نوعی بیماری واگیر جدید است، لغو کردن دورهمی های کوچک بیشتر از تعطیلی سراسر کشور بر کاهش کرونا مؤثر خواهد بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری؛ مقاله جدید مجله علمی نیچر همه مداخلات بالقوه برای کنترل شیوع کرونا را بررسی کرده است.

نکته جذاب این است که لغو کردن دورهمی های کوچک بیشتر از تعطیلی سراسر کشور بر کاهش کرونا مؤثر خواهد بود و تعطیلی مراکز آموزشی و محدود سازی مرزهای جغرافیایی رتبه ی بعدی را در این مقاله دارد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته