5 بهمن 1399

نماینده اسبق مجلس در شورای عالی نظام پرستاری:

ایجاد انگیزه در پرستاران؛ ماحصل تلاش های دوره پنجم نظام پرستاری

ایجاد انگیزه در پرستاران؛ ماحصل تلاش های دوره پنجم نظام پرستاری

دکتر عابدی گفت:اگر به نقطه ای برسیم که اضافه کار اجباری برای پرستاران نباشد و تعداد پرستاران به تخت استاندارد شود می توان گفت؛ از خدمات پرستاری در زمان کرونا قدردانی شده است.

دکتر حیدر علی عابدی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری بیان کرد: با توجه به این که کمبود پرستار  از قبل وجود داشته است و پرستاران در شرایط عادی نیز متحمل فشار کاری زیادی بودند؛ با شیوع بیماری کرونا کمبود پرستار بیشتر حس شد و کار پرستاران طاقت فرساتر از گذشته شده.

نماینده اسبق مجلس در شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: خوشبختانه پس از  فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیداتی که شد ، موافقت گردید 30 هزار نیروجذب شود، گرچه جذب این 30 هزار نفر  جوابگوی این حجم از مشکلات در عرصه سلامت نیست.

وی افزود: اگر به نقطه ای برسیم که اضافه کار اجباری برای پرستاران نباشد و تعداد پرستاران به تخت استاندارد شود می توان گفت؛ از خدمات پرستاری در زمان کرونا قدردانی شده است.

عابدی در خصوص فعالیت سازمان نظام پرستاریدر دوره پنجم بیان کرد: در این یک سال اخیر  نظام پرستاری با مدیرت و انسجامی که داشته است؛ توانسته پیامد های خوبی را برای جامعه پرستاری به ارمغان بیاورد؛ که باعث انگیزه در قشر پرستاری شده است.

نماینده اسبق مجلس در شورای عالی نظام پرستاری گفت: وقتی فشار کار بر روی جامعه پرستاری باشد کیفیت کار کاهش پیدا می کند و زمانی که کیفیت کار پایین بیاید، اولین آسیب را بیمار متحمل میشود وآسیب بعدی را پرستاران متحمل میشوند که دچار فرسودگی شغلی میشوند.

وی در خصوص مطالبات پرستاران بیان کرد: وقتی که کلمه مطالبات بیان میشود تنها دید معیشتی وجود ندارد؛ در صورتی که خاصه ترین مطالبات پرستاری استاندارد سازی و توازن کار و فعالیت ها در بخش ها می باشد، که بتواند در کنار شغل پرستاری، زندگی شخصی با آرامش و بدون دغدغه ای داشته باشند. بنابراین اولین و مهمترین الویت مطالبات جامعه پرستاری این است که استاندارد سازی نیروی انسانی انجام شود،افزایش جذب پرستاران صورت بگیرد، امنیت شغلی ایجاد شود و نگاهی به حق و حقوق پرستاری از جمله پرداخت کارانه پرستاری شود

عابدی خاطر نشان کرد: پرستاران در این بحران با ایثار و فداکاری در خط مقدم مبارزه با این بیماری بوده اند که نیاز است مردم با رعایت اصول بهداشتی و دولت با برطرف کردن مطالبات پرستاران به صورت عملی وارد شود تا قدردان این عزیزان باشیم.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته