30 دی 1399

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری:

تعرفه گذاری خدمات پرستاری هرچه سریع تر اجرایی شود

تعرفه گذاری خدمات پرستاری هرچه سریع تر اجرایی شود

رمضانی یاسوج گفت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال 86 تصویب شده،ولی تاکنون اجرایی نشده است و مقام معظم رهبری شخصا به این موضوع ورود و بر اجرای آن تاکید دارند و نیاز است مسئولین هرچه سریع تر این قانون را اجرایی کنند.

سید رضا رمضانی یاسوج  در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: کشور ما تقریبا یکسال است با بحران کرونا درگیر است و از این حیث کمبود نیروی پرستار ،بار کاری گروه پرستاری را چندین برابر کرده است و سبب فشار مضاعفی بر روی کادر درمان شده است.

رمضانی یاسوج ادامه داد: کمبود پرستار سبب میشود کیفیت خدمات دهی به بیمار کم شود و نیاز است هرچه سریع ترجذب نیرو و بکارگیری پرستاران  انجام شود.

وی پرداختی های نیروهای استخدام غیر دولتی در بیمارستان ها را یکی از دلایل عدم انگیزه در این پرستاران دانست و گفت: این موارد یکی از عوامل اصلی است که باعث می شود انگیزه پرستاران از بین برود و عدالت در پرداختی هاانجام نشود .

رمضانی یاسوج ادامه داد: در بحث تبدیل وضعیت پرستاران، دولت مکلف است با توجه به ظرفیت و سهمیه‌ای که در این حوزه دارد اقدام کند، تا پرستاران شرکتی و قراردادی یتبدیل وضعیت شوند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال 86 تصویب شده،ولی تاکنون اجرایی نشده است و مقام معظم رهبری شخصا به این موضوع ورود و بر اجرای آن تاکید دارند و نیاز است مسئولین هرچه سریع تر این قانون را اجرایی کنند.

وی در خصوص کم توجهی به مشکلات پرستاران بیان کرد: کم توجهی به مشکلات پرستاران باعث عدم انگیزه در این عزیزان میشود،در شرایطی که پرستاران از نظر شدت و سختی کار بحرانی‌ترین روزها را پشت سر می‌گذارند، بی توجهی به مطالباتشان تاثیر منفی دارد .

رمضانی یاسوج خاطر نشان کرد:امروز باید وضعیت پرستاران را به گونه‌ای سامان دهیم تا مشکلات تکراری که هر ساله و همیشه شاهد آن هستیم وجود نداشته باشد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته