27 آذر 1399

دکتر میرزابیگی با خانواده شهید مدافع سلامت دیدار کرد

دکتر میرزابیگی با خانواده شهید مدافع سلامت دیدار کرد

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در دومین روز از هفته پرستار با حضور در در منزل شهید مدافع سلامت؛ مسلم سهیلی فرد با خانواده این شهید دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری؛ رئیس کل سازمان نظام پرستاری در دومین روز از هفته پرستار با حضور در منزل شهید مدافع سلامت؛ مسلم سهیلی فرد با خانواده این شهید دیدار کرد و از خانواده این شهید مدافع سلامت و فرزندان این شهید دلجویی کرد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته