24 بهمن 1399

دیدار هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل با نایب رئیس مجلس

دیدار هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل با نایب رئیس مجلس

اعضای هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل با نایب رئیس مجلس دکتر نیکزاد دیدار و مطالبات جامعه پرستاری را مطرح نمودند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری؛ اعضاء هیئت مدیره نظام پرستاری استان اردبیل با دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس ونماینده محترم مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.


در این دیدار با تاکید بر مطالبات جامعه پرستاری استان موارد زیر جهت  پیگیری مطرح شد که به شرح ذیل است:

۱) پیگیری قانون تعرفه گذاری پرستاری  و لزوم اعمال این قانون که سالها از تصویب آن گذشته و امسال نیز مقام معظم رهبری بر اجرای این قانون تاکید داشتند.
 
٢) تاکید بر لزوم افزایش سهمیه استخدامی اردبیل با توجه به میانگین پایین استانی پرستار به تخت در استان. 

۳)تاکید بر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی و نارضایتی از تبعیض پرداختی به همکاران زحمتکش شرکتی و قراردادی 

۴) لزوم اجرای قانون سخت و زیان آور بودن مشاغل پرستاری.

۵) طرح مشکلات پرسنل پرستاری تامین اجتماعی وتاخیر در اجرای افزایش حقوق پنجاه درصد و فوق العاده ویژه همکاران تامین اجتماعی


۶)درخواست پوشش بیمه ای برای تعرفه گذاری خدمات مراقبت در منزل برای پرستاران 

٧) درخواست استخدام ثابت سالانه پرستار با توجه به بازنشستگی هر ساله تعداد زیادی از پرستاران

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته