11 دی 1399

عضو شورای عالی نظام پرستاری:

مسئولین با توجه به مطالبات و تسریع امر استخدام نیرو های پرستاری سبب ایجاد انگیزه در پرستاران شوند

مسئولین با توجه به مطالبات و تسریع امر استخدام نیرو های پرستاری سبب ایجاد انگیزه در پرستاران شوند

عضو شورای عالی نظام پرستاری بیان کرد: عدم توجه به مطالبات پرستاران باعث کاهش انگیزه در این عزیزان می شود و زمانی که پرستاران انگیزه کافی نداشته باشند، نمیتوانند با تمرکز بیشتر به بیماران خدمت کنند و در نهایت موجب می شود، کیفیت خدمات به بیمار پایین بیاید و سیستم سلامت کشور از این نظر آسیب می بینند.

اعظم فخری محمودی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: آسیب های جدی در بحران کرونا به بدنه پرستاری کشور وارد شده است، از آسیب روحی روانی گرفته تا جسمی؛ برای مثال دوری از خانواده، پوشیدن لباس محافظتی سنگین ، فشار کاری زیاد، شیفت های طولانی مدت و... باعث شده پرستاران رو به خستگی و فرسودگی بروند، که نیاز است انگیزه لازم برای پرستاران محیا شود.

 عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص کمبود نیروی پرستاری گفت: در شرایط عادی تعداد پرستاران نسبت به بیماران کم می باشد و با شروع بحران کرونا باعث شد تعدادی از پرستاران به کووید نبتلا شوند و از گردونه خدمت دور باشند که این مسئله کمبود نیرو در بیمارستان ها را تشدید کرد و باعث شد پرستاران فشار مضاعفی را در این بحران متحمل شوند.

وی در خصوص مطالبات پرستاران افزود: از مهمترین مطالبات پرستاران میتوان به پرداخت منظم اضافه کار و کارانه ها، استمرار کسر موظفی مشخص در ایام کرونا مانند سایر کارکنان دولت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، برگزاری سریع آزمون استخدامی و جذب به صورت پیمانی، اجرای مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور و...اشاره کرد. 


محمودی بیان کرد: عدم توجه به مطالبات پرستاران باعث کاهش انگیزه در این عزیزان می شود و زمانی که پرستاران انگیزه کافی نداشته باشند نمیتوانند با تمرکز بیشتر به بیماران خدمت کنند و در نهایت موجب می شود، کیفیت خدمات به بیمار پایین بیاید و سیستم سلامت کشور از این نظر آسیب می بینند. 

عضو شورای عالی خاطر نشان کرد: نام پرستاری در همه دوران با ایثار و فداکاری این عزیزان همراه بوده است، پرستاران در بحران کرونا در خط مقدم مبارزه با این بیماری بودند و تنها قشری از جامعه هستند که به طور مستقیم درگیر مبارزه با این ویروس محنوس می باشند و امید است؛ مسئولین با پرداختن به مطالبات آنها و تسریع در امر استخدام نیروی پرستاری سبب انگیزه در بین این عزیزان باشند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته