3 آذر 1399

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور:

مهمترین دغدغه مسئولان رفع دغدغه های جامعه پرستاری کشور باشد

مهمترین دغدغه مسئولان رفع دغدغه های جامعه پرستاری کشور باشد

دکتر ابوطالبی گفت: با وجود پیگیری های مستمر سازمان نظام پرستاری و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان عالی نظام و همکاری مسئولین نظام از جمله سازمان برنامه بودجه اقدامات مثبتی در جهت  رفع مشکلات معیشیتی پرستاران از جمله پرداخت معوقات و برقراری فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه برداشته شده است که جای تقدیر و تشکر دارد لیکن انتظارات جامعه پرستاری از دولتمردان بسیار بیش از این است و انتظار می رود قوای سه گانه بیش از پیش درجهت رفع دغدغه های حرفه ای جامعه پرستاری و مطالبات به زمین مانده آنان از جمله اصلاح نظام پرداخت وقانون تعرفه گذاری پرستاری، اجرای صحیح قانون ارتقای بهروه وری ، درنظر گرفتن پرستاری بعنوان مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد آنان گام بردارد.

دکتر قاسم ابوطالبی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران نقش و جایگاه بسیار مهمی در نظام سلامت کشورها دارند، متاسفانه در سالیان اخیر علیرغم پیگیری های مکرر دلسوزان پرستاری کشور خاصه سازمان نظام پرستاری، توجه چندانی به جایگاه پرستاری در نظام سلامت کشور نمی گردید، شیوع بیماری کرونا علیرغم تمام مصائبی که به همراه داشت باعث برجسته شدن نقش و جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور گردید و همه ارکان جامعه به نقش بی بدیل پرستاران در پاسداشت از مرزهای سلامت کشور ایمان آوردند؛ اما نکته مهم اینکه با توجه به اینکه جامعه پرستاری در خط اول مقابله با این بیماری منحوس قراردارد و از ابتدای شروع بحران، بسیاری از پرستاران علیرغم ابتلای چند باره به این بیماری و نداشتن حال جسمی و روحی  مناسب  لحظه ای  سنگر خدمت رسانی به بیماران را ترک نکردند و زیباترین جلوه های ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشتند و جمعی از بهترین عزیزان مان در این راه به درجه رفیع شهادت نائل شدند انتظار می رفت مهمترین دغدغه دولتمردان، حمایت و پشتیبانی از این نیروهای خط مقدم و رفع دغدغه های حرفه ای و مشکلات معیشتی آنان باشد؛  با وجود پیگیری های مستمر سازمان نظام پرستاری و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان عالی نظام و همکاری مسئولین نظام از جمله سازمان برنامه بودجه اقدامات مثبتی در جهت  رفع مشکلات معیشیتی پرستاران از جمله پرداخت معوقات و برقراری فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه برداشته شده است که جای تقدیر و تشکر دارد لیکن انتظارات جامعه پرستاری از دولتمردان بسیار بیش از این است و انتظار می رود قوای سه گانه بیش از پیش درجهت رفع دغدغه های حرفه ای جامعه پرستاری و مطالبات به زمین مانده آنان از جمله اصلاح نظام پرداخت وقانون تعرفه گذاری پرستاری، اجرای صحیح قانون ارتقای بهروه وری ، درنظر گرفتن پرستاری بعنوان مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد آنان گام بردارد.

استخدام اورژانسی نیروی تازه نفس و تزریق آن به مراکز درمانی از مهمترین دغدغه های جامعه پرستاری است

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور بیان کرد: طی سالیان اخیر توجه صرف به توسعه فیزیکی محیط های درمانی و افزایش سالیانه تخت های بیمارستانی بدون توجه به توسعه منابع انسانی و استخدام نیروی پرستاری باعث کمبود شدید نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور گردید؛ ماحصل عدم استخدام یا استخدام قطره چکانی نیروی پرستاری و عدم جایگزینی نیرو بجای پرستاران بازنشسته کاهش شدید نسبت پرستار به بیمار است که سبب وارد شدن  فشار کاری مضاعف بر جامعه پرستاری کشور گردیده است متاسفانه با شروع بحران کرونا مشکل کمبود نیروی پرستاری تبدیل به بحرانی فراگیر در کل کشور گردید و نامتناسب بودن نسبت نیرو با نیاز رو به تزاید بیماران کرونایی، سبب وارد نمودن فشار کاری مضاعف و طاقت فرسایی به همکاران پرستاری گردید که ماحصل آن  خستگی و فرسودگی شغلی همکاران است ،کمبود شدید نیرو باعث گردید در بسیاری از موارد همکاران پرستار علیرغم ابتلا به بیماری کرونا بدون طی کامل دوره بهبودی به مراکز درمانی فراخوانده شوند که این مسئله شدیداً سلامت همکاران را در معرض خطر قرار داده است و این مسئله پذیرفتنی نیست؛ هر چند از ابتدای شروع بحران کرونا مسئولین دانشگاه ها سعی نمودند کمبود نیروی پرستاری را با استفاده از نیروههای قراردادی و شرکتی یا تمدید طرح نیروهای طرحی جبران نمایند لیکن نابرابری در پرداخت ها و استثمار نیروهای قراردادی و شرکتی و طرحی  در مراکز درمانی سبب ساز مشکلات فراوان گردید؛ در حال حاضر تنها چاره کار برای رفع کمبود نیروی پرستاری، استخدام نیروی جدید است و خواسته نظام پرستاری از دولت استخدام فوری و ضربتی حداقل 30000 نیروی پرستاری و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ، شرکتی و طرحی به  پیمانی می باشد تا جانی تازه به تن خسته مدافعان سلامت کشور دمیده شود. 

با رفع موانع اجرایی  استخدام نیروی پرستاری  تسریع گردد

 ابوطالبی با اشاره به رفع موانع اجرایی  استخدام نیروی پرستاری  گفت:  در یکسال اخیر با پیگیری های مستمر سازمان نظام پرستاری وعده های زیادی درخصوص استخدام پرستاران داده شد و در خصوص زمان، تاریخ و تعداد نیروی استخدامی آمار و ارقام مختلفی داده شد، لیکن علیرغم پیگیری های انجام شده تاکنون غیر ازاستخدام تعداد بسیار محدودی نیروی پرستاری، استخدام فراگیری که مبتنی بر نیاز واقعی کشور باشد انجام نگرفته است و با توجه به تعویق افتادن مداوم زمان فراخوان آزمون استخدامی به نظر میرسد مسئولین اراده ای برای استخدام پرستاران ندارند و ترجیح می دهند؛ فعلاً با تعویق مکرر زمان استخدام و بسنده کردن به ارائه آمارهای متفاوت در خصوص ظرفیت آزمون استخدامی پیش رو و خرید زمان، زیر بار مالی استخدام های جدید نروند و چشم امید به فروکش کردن کرونا و ختم همکاری با نیروهای موجود داشته باشند. سازمان نظام پرستاری انتظار دارد مسئولین محترم با درک شرایط بحرانی موجود و نقش بسیار مهمی که تامین نیروی پرستاری می تواند در مدیریت بحران موجود و کاهش تلفات انسانی داشته باشد با رفع موانع اجرایی موجود استخدام پرستاران را تسریع نمایند. 

مشکلات نظام پرداخت کم و بیش پابرجاست 

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های ریاست محترم سازمان نظام پرستاری و اعضای شورایعالی در دور جدید، به روز شدن پرداخت های پرستاری، رعایت عدالت در پرداخت ها و اصلاح نظام پرداخت بود در این رابطه هر چند با همکاری دولت و مساعدت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و پیگیری های مسئولین قوه مقننه و قضائیه گام های مثبتی برداشته شده است و اعتبارت خوبی اختصاص داده شد لیکن اعتبارات اختصاص داده شده کفایت نمی کند. درباره پرداخت معوقات پرستاری از جمله کارانه علیرغم  قول های مکرری که از سوی دولتمردان مبنی بر صفر شدن معوقات  داده شد هنوز معوقات صفر نگردیده است و در بسیاری از استانها شاهد تاخیر در پرداخت ها هستیم که نیازمند پیگیری سازمان برنامه و بودجه است ، البته سوای از تاخیر در پرداخت ها مبالغ پرداختی نیز بسیار ناچیز است و نسبت به ماه های قبل افت چشمگیری داشته است و تناسبی با ارزش خدمات ارائه شده  توسط همکاران ندارد و بجای اینکه در شرایط کرونایی با افزایش مبالغ پرداختی به همکاران، و رفع دغدغه های معیشیتی آنان انگیزه کاری در همکاران تقویت گردد با حذف پاداش کار در بخش های کرونا و کاهش پرداخت کارانه زمینه نارضایتی همکاران فراهم  گردیده است در این راستا انتظار می رود مسئولین محترم زحمات همکاران پرستار را قدر بدانند و در رویه های کنونی پرداخت تجدید نظر بعمل آورند. 

جامعه پرستاری پاشنه آشیل نظام سلامت است 

عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور گفت: علیرغم اینکه پرستاران بیشترین سطح تماس با جامعه را دارند و از ظرفیت بسیار بالایی برای مدیریت سلامت و ارتقاء سطح سلامت در جامعه برخوردار هستند و سازمان بهداشت جهانی نیز بر این مهم تاکید دارد و حتی سال 2020 را بعنوان سال پرستار نامگذاری نموده است  لیکن در سالیان اخیر توجهی به ظرفیت های موجود در جامعه پرستاری در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه  و پرستاری سلامت محور نشده است و با توجه به اینکه در ساختار نظام سلامت کشور بخشی از حقوق پرسنل می بایست از محل درآمدهای بیمارستانی پرداخت گردد بیمارستان ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شدند و سمت و سوی بیشتر سیاست های کلان نظام سلامت معطوف به درمان و توسعه تخت های بیمارستانی گردید که هر چند توجه به مقوله درمان در جای خود لازم است ولی  لازم است درکنار آن به حفظ و ارتقاء سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها و نقشی که پرستاران می توانند در این خصوص ایفا نمایند توجه شود و با اعتماد به جامعه پرستاری و توسعه فعالیت های سلامت محور و جامعه محور پرستاری، و حمایت از فعالیت مراکز مراقبت در منزل و توسعه مراقبت های پیگیر ورودی بیماران به مراکز درمانی را کاهش دهند و از اتلاف منابع کشور جلوگیری بعمل آورند. 

توجه ویژه به مشکلات نیروهای شرکتی 

ابو طالبی با اشاره به پرستاران شرکتی افزود: پرستاران شرکتی از جمله گروه هایی هستند که علیرغم  نقش بی بدیل شان در مبارزه با بیماری کرونا و قرارداشتن در خط مقدم و صفرمرزی مبارزه با بیماری  مورد کم توجهی قرار گرفتند و علیرغم اینکه این عزیزان شانه به شانه نیروهای استخدامی به مراقبت از بیماران می پردازند و هیچگونه تفاوتی در مدارک تحصیلی، تجربه و کارایی آنها با نیروهای استخدامی وجود ندارد میزان پرداختی به آنان کمتر از نیروهای استخدامی است و علیرغم پیگیری های سازمان نظام پرستاری پاره ای از امتیازات در نظر گرفته شده برای نیروهای استخدامی از جمله فوق العاده  های شغل  شامل این نیروها نشده است و در رابطه با برقراری فوق العاده ویژه نیز علیرغم اینکه رایزنی های گسترده ای در حال انجام است ولی هنوز قول قطعی داده نشده است ؛با توجه به اینکه حرفه پرستاری جزء مشاغل حاکمیتی است  و با سلامت مردم در ارتباط هست انتظار سازمان نظام پرستاری از قوه مقننه و مجریه این است که به پاس قدردانی از مجاهدت ها و فداکاری های این عزیزان، ضمن برقراری فوق العاده  شغل و فوق العاده ویژه  برای این عزیزان ، مجوز لازم برای تبدیل وضعیت آنها به پیمانی و حذف شرکت های واسط  صادر گردد.

ابوطالبی در پایان خاطر نشان کرد:  برای همه همکاران آرزوی سلامتی می نمایم و امیدوارم مسئولین محترم آستین همت بالا زنند و حمایت های عملی از جامعه پرستاری را در اولویت کاری خود قرار دهند و گام های عملی در جهت رفع دغدغه های پرستاران بردارند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته