20 بهمن 1399

نظر سنجی در اولویتهای پژوهشی سازمان نظام پرستاری

نظر سنجی در اولویتهای پژوهشی سازمان نظام پرستاری

مدیریت پژوهشی سازمان نظام پرستاری در راستای افزایش مشارکت جامعه بزرگ پرستاری در امور پژوهشی در نظر دارد تا اولویتهای پژوهشی سازمان و تحقیقات پژوهشی در این زمینه  را تدوین و حمایت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ؛ معاونت فنی ،آموزش و پژوهش سازمان در راستای افزایش مشارکت جامعه بزرگ پرستاری در امور پژوهشی در نظر دارد تا اولویتهای پژوهشی سازمان را تدوین نموده و از تحقیقاتی که در این زمینه برگزار میشود حمایت نماید.لذا از کلیه اعضای محترم سازمان ، پژوهشگران و صاحبنظران پرستاری دعوت میشود با ارائه نظرات خود در تدوین اولویتهای پژوهشی سازمان نظام پرستاری مشارکت نمایند .علاقمندان میتوانند برای درج نظرات خود به صورت انلاین به سایت سازمان نظام پرستاری به نشانی www.ino.ir بخش  اولویتهای پژوهشی مراجعه نمایند.

معاونت فنی ، آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته