11 بهمن 1399

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ؛ 

پرستاران با صبر زینب گونه در مقابل ویروس کرونا ایستادند

پرستاران با صبر زینب گونه در مقابل ویروس کرونا ایستادند

داوودی گفت:اجرای قانون بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری که می توان به عنوان هویت بخشی به خدمات پرستاری قلمداد کرد و فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب مسئولین در روز پرستار سال جاری می تواند؛ گوشه ای  از زحمات پرستاران و خستگی ایشان را التیام بخشد.

کبری داوودی در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: بحران کرونا در سطح کشور هر چند باعث ایجاد سختی ها و مسائل ومشکلات عدیده برای کادر درمان گردید،ولی فرصتی فراهم کرد تا زحمات شبانه روزی و طاقت فرسای کادر درمان به خصوص پرستاران در خط اول درمان جلوه بارزتری به خود بگیرد. 

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: پرستاران در این بحران  از خدمت و تلاش برای بیماران چیزی کم نگذاشته اند و با توجه به اینکه کمبود پرستار و قدرت سرایت ویروس منجربه این می شود، که تعداد زیادی بیماران در بیمارستان بستری بشوند؛ ولی این عزیزان با سختی کار، شیف های طولانی و دوری از خانواده توانستند با صبر زینب گونه که خصلت ذاتی پرستاری در کشور است با این بیماری مقابله کنند.

داوودی بیان کرد: خواسته به حق جامعه پرستاری با تمام سختی ها موجود و پیش رو به شرح ذیل است: 

1- از بین رفتن تفاوت و تبعیض در پرداختها با توجه به وجود انواع و اقسام نمونه های قرارداد خدمت پرستاری و به خصوص تبعیض در بین پرداختی بخش خصوصی و دولتی ،در حال حاضر پرستاران با قراردادهای کوتاه مدت،شرکتی و تبصره ای در بیمارستانها به کارگیری می شوند که هر کدام از قوانین خاص و جداگانه تبعیت می کنند ،در حالی که خدمت پرستاری برای هر نفر پرستار با هر قراردادی  برای هر بیمار تعریف واحدی دارد. 

۲- اجرای قانون بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری که می توان به عنوان هویت بخشی به خدمات پرستاری قلمداد کرد و فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب مسئولین در روز پرستار سال جاری می تواند؛ گوشه ای  از زحمات پرستاران و خستگی ایشان را التیام بخشد.

۳- پرداخت معوقات اعم از ساعات غیرموظف و کارانه های کوید از دیگر موارد اعلام شده می باشد.

٤- تسريع در روند جذب نيروي انساني

٥- بهره مندی پرستاران از مزایای مشاغل سخت و زیان آور 

عضو شورای عالی در انتها خاطر نشان کرد: امید است مسئولین در صدد پیگیری و اجرایی سازی مطالبات همکاران عزیز پرستار که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند باشند .

 

خبرنگار:مهدیه اسلامی کلانتری

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته