17 فروردین 1400

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بابلسر :

پرستاران شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف شوند

پرستاران شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف شوند

تفاوت بین پرستاران شرکتی و رسمی؛ باعث کاهش انگیزه پرستاران می شود. لازم است هر چه زودتر نیروهای شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف شوند زیرا  هر دو یک نوع خدمت و کار را انجام می دهند و تبعیض بین آنان روا نیست.

کمال رمضانی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: لازم است برای پرستارانی که دچار عارضه کرونا شده اند با توجه به اینکه عوارض این بیماری برای این افراد همچنان باقیمانده، مورد حمایت مالی و روحی قرار بگیرند.
 با شروع بحران کرونا کمبود نیروی پرستار بیشتر شد. بنابراین نیاز است جذب نیروی پرستار سریعتر انجام شود. تا با شروع موج جدید دچار کمبود نیرو نباشیم.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بابلسر با اشاره به انتظار پرستاران برای اجرای قانون تعرفه گذاری گفت: یکی از مهمترین مطالبات پرستاران اجرای قانون تعرفه گذاری است. سالهای گذشته این قانون در مجلس تصویب شده ولی تاکنون اجرا نشده، شایسته است پرستاران هزینه تعرفه خدماتی را که به مردم ارائه می کنند، خودشان دریافت کنند.

 رمضانی افزود: مسئولان درباره خانواده های شهدای سلامت پیگیر باشند که پرونده پرستارانی که در راه مبارزه با ویروس کرونا شهید شده اند سریعتر انجام شود، تا خانواده های این عزیزان از این موضوع آزرده نشوند . 

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بابلسر خاطر نشان کرد: متاسفانه در ایام نوروز چیزهایی دیده ایم که واقعاً خیلی ناراحت کننده است. خیلی از افراد مسافرت رفتند و به توصیه های بهداشتی توجه نکردند امیدوارم مردم یک مقدار بیشتر وضعیت پرستاران و کادر درمان را رعایت بکنند، کادر درمان واقعا خسته اند، درخواست داریم افرادی که تازه از سفر آمده اند به دورهمی و دید و بازدید نپردازند .

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته