5 فروردین 1400

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهر:

پرستاران چشم انتظار اجرای درست قانون تعرفه گذاری در سال 1400 هستند

پرستاران چشم انتظار اجرای درست قانون تعرفه گذاری در سال 1400 هستند

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهر گفت: اجرای قانون تعرفه گذاری یکی از مهمترین مطالبات پرستاران است و با وجود خستگی پرستاران در بحران کرونا، اجرای درست این قانون می تواند موجب افزایش انگیزه و مشوق آنان باشد.

ام البنین نارنجی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری درباره مطالبات پرستاران افزود: یکی از مهمترین مطالبات پرستاران اجرای قانون تعرفه گذاری است. این قانون اگر به درستی اجرا شود و تعرفه خدمات پرستاران درست محاسبه شود مشوق خوبی برای پرستاران است. لازم است تعرفه‌گذاری به گونه ای اجرا شود که اقدامات و خدمات پرستاران به نام خودشان ثبت شود و تعرفه آن را دریافت کنند.
از جمله مهمترین مطالبات پرستاران تامین نیرو است.  کمبود نیروی پرستار همچنان یک مساله حل نشده است. در بیمارستانها هر پرستار به جای دو یا سه نفر کار می کند و این موضوع باعث می شود پرستاران خسته و فرسوده شوند.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اهر ادامه داد: بعد از تامین نیرو، اولویت دیگری که برای پرستاران  مهم است مسئله پرداخت کارانه ها است که با توجه به میزان کاری که انجام می دهند، متناسب نیست.
نارنجی با اشاره به تفاوت بین پرستاران شرکتی و رسمی در بیمارستانها گفت: تفاوتی که بین پرستاران شرکتی و رسمی وجود دارد؛ باعث کاهش انگیزه پرستاران می شود. نیروهای شرکتی با شروع بحران کرونا در صف مبارزه با این بیماری قرار گرفتند و شایسته نیست بین نیروهای رسمی و شرکتی که هر دو یک نوع خدمت و کار را انجام می دهند تفاوت باشد.
وی گفت: لازم است برای پرستارانی که دچار عارضه کرونا شده اند با توجه به اینکه عوارض این بیماری برای این افراد همچنان باقیمانده، مانند جانبازان دفاع مقدس امتیازی برای آنان در نظر گرفته شود.
نارنجی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در ایام نوروز هستیم از مردم درخواست داریم. همچنان فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، سفر نروند و در خانه‌های خودشان بمانند. همچنین توصیه های بهداشتی را که به خاطر کرونا وجود دارد رعایت کنند و حتی اگر کسی واکسن دریافت کرده است تا زمانی که همه واکسینه نشده اند مراعات کند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته