15 فروردین 1400

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل:

پرستاری شغل حاکمیتی است

پرستاری شغل حاکمیتی است

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل گفت: پرستاری یک شغل حاکمیتی است بنابراین جذب پرستار به شکل شرکتی در بیمارستانهای دولتی اشتباه است، دولت باید نسبت به جذب و استخدام پرستاران مورد نیاز مراکز درمانی دولتی بر اساس استانداردهای تعریف شده اقدام کند و تبعیضی بین این نیروها نباشد.

سعید مهری بیک باغلو در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: نیاز است دولت و مجلس برنامه ای را ارائه دهند که به طور سالانه استخدام پرستار انجام شود. در چند سال اخیر استخدام هایی صورت گرفته است ولی اگر بخواهیم خروجی های پرستاری را حساب کنیم مثل بازنشستگان و کسانی که از سیستم درمانی خارج شده اند و نیز تخت هایی که ایجاد شده است را در نظر بگیریم می بینیم که استخدام های انجام شده کافی نیست.

وی درباره تفاوت بین نیروهای شرکتی و رسمی در بیمارستان ها وجود گفت: مناسب نیست پرستاران به صورت شرکتی استخدام شوند زیرا پرستاری یک شغل حکومتی است و جذب شرکتی نیروهای پرستاری از اول اشتباه بوده است و شایسته نیست دو پرستار که همزمان یک نوع خدمات را انجام می دهند، دریافتی و حقوق و مزایای آنها تفاوت زیادی داشته باشد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری اردبیل افزود: یکی از مهمترین مطالبات پرستاری در حال حاضر، اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری و خدمات پرستاری است. سالهای گذشته این قانون تصویب شده ولی هنوز اجرایی نشده، با اجرایی شدن این قانون خیلی از مشکلات پرستاران حل شدنی است.

رئیس هیئت مدیره اردبیل ادامه داد: بعد از قانون تعرفه گذاری و خدمات پرستاران مطالبه دیگر پرستاران پیگیری مزایای شغل سخت و زیان آور بودن گروه پرستاری است که باید به صورت قانونمند طراحی و اجرا شود. 

وی در خصوص کمبود نیروی پرستاری گفت: کشور با کمبود شدید نیروی پرستاری مواجه است به طوری که میزان نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در کشور از استانداردهای تعریف شده کشوری پایین تر است.

رئیس هیئت مدیره  نظام پرستاری اردبیل گفت: باید برای پرستارانی که در بحران کرونا دچارعارضه این بیماری شده اند. برنامه ای در نظر گرفته شود تا بتوانیم افرادی که شهید نشده اند و مثل جانبازان آسیب دیده اند، حمایت شود، زیرا این افراد سرمایه های پرستاری و مدافعان سلامت کشور هستند.

مهری بیک باغلو افزود: هر زمان که بار کاری بیمارستان به دلیل عدم رعایت پروتکل بهداشتی در جامعه افزایش پیدا کرده است میزان مرگ و میر هموطنان در بیمارستان هم افزایش پیدا کرده و وقتی تعداد بیماران زیاد می شود مراقبت به اندازه کافی نخواهد بود و میزان مرگ و میر هم افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: از مردم در خواست داریم، پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند و از مهمانی هایی که ممکن است لحظه ای نشاط و شادی بیاورد ولی در آخر افزایش مرگ میر را در بر دارد بپرهیزند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته