3 آبان 1399

پیام گرامی داشت آغاز هفته بیمه سلامت

پیام گرامی داشت آغاز هفته بیمه سلامت

سازمان نظام پرستاری طی پیامی آغاز هفته بیمه سلامت را گرامی داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ؛ هفته بیمه سلامت از شنبه ۳ آبان ماه  آغاز می شود.
سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از سازمانهای بیمه گر پایه در حوزه بهداشت و درمان کشور با تحت پوشش قراردادن بیمه پایه درمان بخش بزرگی از جمعیت کشور در صندوق های بیمه ای نقش بسزایی در نظام سلامت جامعه ایفا می کند.
از اهداف مهم سازمان بیمه سلامت در توسعه خدمات پایه سلامت، توسعه پوشش خدمات درمانی به خصوص در مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر و کاهش مخاطرات در زمان وقوع حوادث و حفاظت مالی از بیمه شدگان است.
به همین مناسبت؛ سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه  پرستاری آغاز هفته بیمه سلامت را گرامی می دارد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

آخرین اخبار

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته