29 بهمن 1399

3 هیئت مدیره نظام پرستاری برتر در فعالیت رفاهی معرفی شدند

3 هیئت مدیره نظام پرستاری برتر در فعالیت رفاهی معرفی شدند

معاون فرهنگی سازمان نظام پرستاری سه هیئت مدیره برتر نظام پرستاری در فعالیت رفاهی را معرفی کرد.

کوروش نادری در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری با اشاره به این که سازمان نظام پرستاری در پی فعال کردن فعالیت های رفاهی در هیئت مدیره هاست گفت: پیرو فراخوان ارائه گزارش اجرایی فعالیت های رفاهی توسط هئیت مدیره ها و پس از برسی گزارشاهای ارسالی بر اساس توان و ظرفیت آنها هیئت مدیره های ملایر، اورمانات و مسجد سلیمان  به عنوان سه هیئت مدیره برتر شناخته شدند و به هر هئیت مدیره لوح تقدیر و مبلغ 50 میلیون ریال هدیه نقدی پرداخت شد .

وی ادامه داد: همچنین از کمیسیون رفاهی 9 هیئت مدیره  شامل: تهران ، مشهد ، شیراز ، بندر عباس، قزوین ، کرمان ، نجف آباد،آبادان و کرج در این فراخوان شرکت کرده اند، تقدیر و به هر کدام مبلغ 5 میلیون ریال هدیه نقدی پرداخت شد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته