9 آذر 1399

45 تا 50 درصد مجوزهای استخدامی اخذ شده مربوط به مشاغل پرستاری است

45 تا 50 درصد مجوزهای استخدامی اخذ شده مربوط به مشاغل پرستاری است

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد: در سالجاری در مجموع تعداد 10 هزار مجوز استخدام پیمانی از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ شد که تعداد 3000 مجوز آن (بیش از 65% در رشته شغلی پرستار) بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه توزیع شده و در حال بکارگیری در مراکز درگیر بیماری کرونا می‌باشند و تعداد 7000 مجوز آن نیز مراحل پایانی سهمیه‌بندی دانشگاهی را سپری نموده و به زودی بین دانشگاه های علوم پزشکی تابعه توزیع خواهد شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: سالیانه نیازهای استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور محاسبه گردیده و  برای اخذ مجوز استخدام به سازمان های اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود که پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های متعدد با سازمان‌های مذکور، مجوزهای مذکور اخذ می‌گردد. لیکن با توجه به اینکه سهم عمده ای از مجوزهای مورد اشاره مربوط به بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی می‌باشد بر همین اساس معمولا بین 45 تا 50 درصد از آنها به مشاغل پرستاری تعلق می‌گیرد.
لازم به توضیح است  تعیین رشته‌های شغلی مورد نیاز در صورت تخصیص مجوز استخدام و وجود پست سازمانی بلاتصدی راسا توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت پذیرفته و در پورتال آزمون‌های استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود، در سالجاری نیز در مجموع تعداد 10 هزار مجوز استخدام پیمانی از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ شد که تعداد 3000 مجوز آن (بیش از 65% در رشته شغلی پرستار) بین دانشگاه‌های علوم پزشکی تابعه توزیع شده و در حال بکارگیری در مراکز درگیر بیماری کرونا می‌باشند و تعداد 7000 مجوز آن نیز مراحل پایانی سهمیه‌بندی دانشگاهی را سپری نموده و به زودی بین دانشگاه های علوم پزشکی تابعه توزیع خواهد شد، ضمنا تمام بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و... که با کمبود پرستار مواجه می باشند، در صورت ناکافی بودن مجوز استخدام پیمانی برای جذب پرستار، با درخواست از سوی دانشگاه ذیربط، مجوز شرکتی یا طرحی صادر خواهد شد که کمبود پرستار در این مراکز مرتفع شود.

منبع: وبدا

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته