جهت دریافت فرم گواهی سوابق حرفه ای Good Standing

شماره تماس امور بین الملل  به شماره  42949-021 داخلی  217  تغییر کرد

6 آذر 1399

تحسین کادر درمان بدون اقدام، مورد قبول نیست

تحسین کادر درمان بدون اقدام، مورد قبول نیست

شورای بین المللی پرستاران از بیانیه ی خانم مونا الحسین مادر پادشاه اردن در حمایت از پرستاران و کادر درمان حمایت کرد.

 به گزارش سرویس بین المللی سازمان نظام پرستاری ؛ این عضو خاندان پادشاهی اردن در بیانیه ای شجاعت و جنگ کادر درمان در برابر شیوع کووید 19 را یادآور شد و از مسئولین کشورها خواست اقدامات سریع در زمینه حفاظت و رفاه آن ها را اجرا نمایند.
وی در هفتاد و سومین مجمع سازمان جهانی بهداشت، با اشاره به  سوابق بحران ابولا گفت:" بار دیگر در شیوع کووید 19 کادر درمان جان خود را از دست می دهند ولی این بار تعداد آن ها به هزاران نفر می رسد که اکثریت آن ها پرستاران هستند"
وی افزود :"باید نیروهای بیشتری را آموزش دهیم و روی آن ها سرمایه گذاری کنیم تا از دسترسی هر مادر، فرزند، دانش آموز، والدین، پدر و مادربزرگ ها به خدمات بهداشتی و درمانی مطمئن باشیم. هم چنین باید در رفاه و حفاظت از کادر درمان سرمایه گذاری کنیم تا آن ها به بهبود وضع جهان کمک کنند."
هاوارد کاتن، مدیر اجرایی ICN در تایید سخنان خانم مونا الحسین گفت: هم اکنون زمان اقدام قدرتمند است و به جای دست زدن برای کادر درمان باید عمل کرد. دولت ها باید آمار مرگ و میر پرستاران را ثبت و تحلیل نمایند، کووید 19 را یک بیماری مرتبط با شغل تلقی کنند، لوازم محافظتی را به میزان کافی در دسترس کادر درمان قرار دهند، خشونت و تبعیض را به صفر برسانند و دستمزد پرستاران را افزایش دهند.
آنت کندی، رئیس ICN از رهبری مونا الحسین در 6 دهه ی گذشته  در حمایت از پرستاران در منطقه و سراسر جهان تقدیر کرد و از دعوت به اقدام ایشان استقبال نمود.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته