3 آذر 1400

آغاز سیزدهمین جلسه شورای عالی نظام پرستاری در دوره پنجم

آغاز سیزدهمین جلسه شورای عالی نظام پرستاری در دوره پنجم

سیزدهمین جلسه شورای عالی نظام پرستاری در محل سازمان آغاز شد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، برگزاری انتخابات میان دوره ای هیات رئیسه شورای عالی، هم اندیشی درباره برنامه های هفته پرستار و‌بررسی دستورالعمل عملکرد و درآمد هیات مدیره های نظام پرستاری در فعالیت آموزشی،رفاهی، اقتصادی در دستور کار این جلسه است.

اخبار تکمیلی منتشر می‌شود.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته