25 مهر 1399

انتصاب یک پرستار بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

انتصاب یک پرستار بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

دکتر هنگامه پروین، از پرستاران عضو سازمان نظام پرستاری به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، با ابلاغ دکتر شکراله سلمان‌زاده؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، دکتر هنگامه پروین، پرستار عضو سازمان نظام پرستاری به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان خرمشهر منصوب شد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته