30 آبان 1400

اینفوگرافی مهمترین محورهای نامه دکتر میرزابیگی به رئیس جمهوری

اینفوگرافی مهمترین محورهای نامه دکتر میرزابیگی به رئیس جمهوری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه ای به رئیس جمهوری مهمترین محورهای موانع خدمتی پرستاران را تشریح و بر رفع فوری آنها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، مهمترین محورهای نامه دکتر محمد میرزابیگی به دکتر ابراهیم رئیسی، در این اینفوگرافی خلاصه شده است.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته