11 شهریور 1400

بازدید معاون فنی نظام پرستاری از مرکز واکسیناسیون تجمعی دانشکده پرستاری

بازدید معاون فنی نظام پرستاری از مرکز واکسیناسیون تجمعی دانشکده پرستاری

 معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری از مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر احمد نجاتیان معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری به همراه دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی چهارشنبه 10 شهریور 1400 از مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کردند.

واکسیناسیون کرونا اکنون بهترین و تنها راه کنترل وپیشگیری از شیوع بیماری کووید19 در دنیاست.
بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تاکنون ۱۹ میلیون و ۹ هزار و ۶۲۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و ۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۲۰۴ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۲۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۸۲۷ دُز رسیده است.

 

 

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته