14 مهر 1400

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز: 

مهمترین درخواست پرستاران از دولت اجرای قانون تعرفه گذاری است

مهمترین درخواست پرستاران از دولت اجرای قانون تعرفه گذاری است

 رئیس هیئت مدیر نظام پرستاری شیراز گفت: پرستاران با وجود کمبود نیرو، شیفت های طولانی، حقوق پایین و تبعیض بین نیروهای شرکتی و رسمی، ایثارگرانه مشغول خدمت به بیماران هستند اما خواسته های آنها مورد توجه قرار نگرفته است. مهمترین درخواست پرستاران اجرای کامل قانون تعرفه گذاری است.

بهبود ترابی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران 14 سال می گذرد، اما تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای آن انجام نشده است. در یک سال اخیر و با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب، اقدامی شروع شد و با توجه به خدمات ارزنده و جانفشانی های کادر درمان، به ویژه پرستاران صبور و زحمتکش در بحران کرونا بیش از پیش به عملیاتی شدنش آن امیدواری ایجاد شده است و اکنون مهمترین خواست پرستاران از مسئولان اجرا شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است.

وی ادامه داد: لازم است بار دیگر لزوم اجرای این قانون به مسئولان در دولت جدید یادآوری شود تا در این دور جدید که با رویکرد عدالت محوری آغاز شده است. شاهد اجرای این قانون مهم و زیربنایی و احقاق حق پرستاران بعد از گذشته سالها انتظار باشیم.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز همچنین با اشاره به تبعیض بین پرستاران شرکتی و رسمی در بیمارستانها گفت: تفاوت بین پرستاران شرکتی و رسمی عادلانه نیست و انگیزه خدمت پرستاران را در بیمارستانها کم می کند. حل مشکلات پرستاران شرکتی در بیمارستان‌ها مستلزم نظارت جدی‌تر دولت بر کادر مدیریتی این بیمارستان‌هاست تا قوانین حوزه بهداشت و درمان به صورت یکسان در همه بیمارستان‌های زیر نظر وزارت بهداشت انجام شود.

وی افزود: پرستاران شرکتی مانند نیروهای رسمی مشغول خدمات دهی به بیماران هستند اما تفاوتی که بین آنها از نظر حقوقی و امتیازهای شغلی ایجاد شده، باعث بی انگیزگی در جامعه پرستاری می شود. ضروری است هر چه سریعتر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، تا عدالت اداری برقرار شود.

ترابی ادامه داد: در حالی که همه مسئولان از ایثار و فداکاری پرستاران در مقابله با ویروس کرونا و چالش‌های آن سخن می‌گویند؛ هنوز مشکل استخدام پرستاران شرکتی لاینحل باقیمانده است. مشکلاتی اجرای عدالت در پرداخت دستمزد بین مدافعان سلامت در بیمارستان‌های مختلف استان فارس به شدت به روحیه پرستاران آسیب زده است.

وی افزود: پایه حقوق و دستمزد پرستاران شرکتی باید متناسب با سابقه و تخصص آنها با پرستاران استخدام دولت یکسان شود تا سایه سنگین تبعیض از سر مدافعان سلامت برداشته شود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز گفت: بررسی میزان فعالیت و ساعت اضافه کار عملکردی ماهیانه پرستاران در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور نشان داد که در اغلب دانشگاه‌ها، اضافه کاری و شیفت های اجباری برای پرستاران وجود دارد.

وی افزود:  پرستاران علی رغم خستگی و تحمل شیفت ها و اضافه کاری های اجباری، ایثارگرانه و مسئولانه به صورت شبانه روزی به ارائه خدمت می پردازند و علی رغم تعطیلی های سراسری دولت و دورکاری ها، پرستاران در شیفت های خود حاضر بوده اند و با وجود آسیب های جسمی و روحی حتی یک بیمار نبود که بدون خدمات مراقبتی باشد. 

ترابی درباره استخدام پرستاران بیان کرد: استخدام های صورت گرفته در گروه پرستاری متناسب با افزایش تخت های بیمارستانی و افزایش بخش های ویژه صورت نگرفته و نسبت به حداقل استاندارد جهانی نسبت پرستار به تخت یا پرستار به جمعیت فاصله زیادی داریم که باید تدبیر فوری در این خصوص صورت گیرد.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته