3 آذر 1400

هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری ابقا شدند

هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری ابقا شدند

هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری با رأی اکثریت این شورا برای دو سال آینده ابقا شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری که امروز برگزار شد، شمس الدین شمس مجدد به عنوان رئیس شورای عالی این سازمان انتخاب شد.

در این انتخابات همچنین کوروش نادری به عنوان نایب رئیس اول و علی اکبر جراحی به عنوان نایب رئیس دوم و حمیدرضا عزیزی به عنوان دبیر شورای عالی نظام پرستاری انتخاب شدند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته