15 شهریور 1400

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری: 

واکسیناسیون خانواده پرستاران ضروری است

واکسیناسیون خانواده پرستاران ضروری است

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: گر چه واکسیناسیون پرستاران میزان ابتلای آنان را به کرونا را کاهش داد اما واکسیناسیون خانواده های آنها نیز امری ضروری است و برای حفاظت و امنیت خاطر بیشتر آنان امری ضروری است.

اعظم فخر محمودی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری افزود: تزریق واکسن برای گروه پرستاری سبب کاهش ابتلای پرستاران به کرونا شد، اما نیاز است واکسیناسیون خانواده های آنها سریعتر انجام شوند. 
وی ادامه داد: ابتلا پرستاران به ویروس کرونا باعث می شود برای مدتی این نیروهای خدوم از گردونه خدمت دور باشند و با توجه به کمبود نیرو که از سالها پیش مطرح است این مسئله نیز به نوبه خود باعث افزایش شیفت های پرستاران و خستگی بیشتر آنها می شود.
عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: پرستاران در مقابله با کرونا در وضعیت بسیار سختی قرار دارند. خواسته ها و نیازهای پرستاران مشخص است و بارها تکرار شده است، مسائلی مانند پرداخت معوقات، پرداخت مزایا و تامین کمبود نیرو، اکنون زمان عمل است و نیاز است مطالبات و مصوبات اعلام شده، اجرایی شود. اگر نیازها و خواسته های پرستاران محقق نشود در آینده نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای پرستاران متصور شد. 
محمودی در خصوص پرستاران شرکتی بیان کرد: امکانات رفاهی و مزایایی که برای پرستاران رسمی و قراردادی در نظر گرفته می شود برای پرستاران شرکتی در نظر گرفته نمی شود در حالی که از اول بحران کرونا پرستاران شرکتی همانند پرستاران رسمی در خط اول مبارزه با بیماری بوده اند و چنین برخوردهای تبعیض آمیزی سبب نارضایتی پرستاران می شود .
عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد خاطر نشان کرد: مهمترین اولویت برای پرستاران از جمله برای کادر درمان شهر مشهد جذب نیرو است و در صورت بی توجهی به این مسئله پرستاران دچار آسیب های زیادی می شوند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته