3 آذر 1400

رئیس کل سازمان نظام پرستاری:

پرستاران منتظر خروجی دولت جدید برای رفع موانع خدمت هستند

پرستاران منتظر خروجی دولت جدید برای رفع موانع خدمت هستند

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: جامعه پرستاری منتظر خروجی و اقدام مسئولان دولت جدید برای رفع موانع خدمتی هستند.

دکتر محمد میرزابیگی امروز در جلسه شورای عالی نظام پرستاری با تشریح اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته از جمله جلسات پیگیری با دفتر رئیس جمهوری، کمیسیون بهداشت مجلس، وزرای بهداشت و کار افزود: چهار موضوع پرداخت فوق العاده خاص، تغییر وضعیت نیروهای شرکتی، اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و استانداردسازی تعداد نیروی پرستار مهمترین مسائلی است که در جلسات کاری با مسئولان دولت و مجلس در حال پیگیری است و همه این موارد به صورت طولی و همزمان تا حصول نتیجه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: مسئولان دولت با تغییر وضعیت نیروهای شرکتی پرستاری موافق هستند و اگر فردی در یکی از سازمانهای دولتی با تغییر وضعیت این نیروها مخالفتی کرده، شامل حال پرستاران نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام پرستاری گفت: جلسات پیگیری چهار خواسته اصلی جامعه پرستاری و رفع موانع خدمتی آنان به طور مداوم و هفتگی با مسئولان دولت و در جلسات تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی با جدیت دنبال می شود و امیدواریم تا روز پرستار شاهد نتایج خروجی بخشی از این پیگیری‌ها باشیم.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته