10 شهریور 1400

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال: 

کمبود نیرو به کیفیت خدمات پرستاری لطمه می زند

کمبود نیرو به کیفیت خدمات پرستاری لطمه می زند

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال گفت: استاندارد سازی نسبت نیروی پرستاری به تخت و جمعیت رابطه مستقیم با کیفیت خدمات دهی به بیماران دارد و کمبود نیروی پرستار به کیف خدمات مراقبتی لطمه می زند، مشکلی که سالهاست با آن درگیر هستیم و دوران کرونا تشدید شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری؛ توران قربانی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری بیان کرد: حدود 17 ماه است که بحران کرونا در کشور ما شروع شده است، مشکل کمبود نیروی پرستاری از قبل از کرونا مطرح بود اما با افزایش بیماران و نبود نیروی انسانی کافی این بحران ملموس تر شد.
 
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال گفت: تا حدودی نیروی پرستاری در مراکزدرمانی و بیمارستان‌های خلخال مشغول کار هستند اما با توجه به شاخص‌های پرستاری به نیروی بیشتر برای خدمات‌رسانی مطلوب تر به بیماران نیاز داریم. تجربه ها نشان داده است استاندارد سازی نیروی پرستاری رابطه مستقیم با کیفیت خدمات دهی به بیماران دارد.  

قربانی ادامه داد: هرچه تعداد تخت‌های بیمارستانی و مراقبت ویژه (ICU)  در استان‌ها بیشتر شود نیاز به نیروی پرستاری نیز افزایش می‌یابد و با توجه به توسعه تخت‌های بیمارستانی در مراکز درمانی نیز به همان نسبت به نیروی پرستاری نیاز بیشتری پیدا کرده‌اند.

وی در خصوص تفاوت بین نیروی شرکتی و رسمی در گروه پرستاری افزود: تفاوت بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری بسیار آسیب زننده است، در حال حاضر بخش عظیمی از پرستارهای بیمارستان را نیروی های شرکتی تشکیل می دهند که با نبود عدالت در پرداختی ها موجب رنجش و کاهش انگیزه این عزیزان شده است. 

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال درباره تسهیل در روند پیگیری پرونده شهدای مدافع سلامت بیان کرد: متاسفانه پرستارانی که شهید خدمت نامیده شدند، تاکنون نتیجه مطلوبی در پیگیری پرونده های خود ندیده اند. نیاز است تا روند رسیدگی پرونده این عزیزان تسهیل پیدا کند تا خانواده هایشان بیش از این در رنج نباشند. 

قربانی تصریح کرد: از مردم درخواست داریم با رعایت هرچه بیشتر دستورهای بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی و با کاستن بار فعالیت از دوش کادر درمانی و پرستاری به آنها برای ارائه هرچه بهتر خدمات درمانی کمک کنند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته