3 آذر 1400

گزارش تصویری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری

گزارش تصویری انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری امروز برگزار شد و رئیس کل، نواب رئیس و دبیر این شورا دوباره با اکثریت آرا برای دو سال دیگر انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی نظام پرستاری، این عکس‌ها، نشست امروز (چهارشنبه سوم آذر) شورای عالی نظام پرستاری را که طی آن انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نیز برگزار شد، به تصویر می‌کشد.

در این انتخابات شمس الدین شمس، به عنوان رئیس شورای عالی، کورش نادری، نایب رئیس اول، علی اکبر جراجی نایب رئیس دوم و حمیدرضا عزیزی به عنوان دبیر شورا برای یک دوره دوسال دیگر انتخاب شدند.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته