18 شهریور 1400

گزارش تصویری حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در شورای عالی نظام پرستاری

گزارش تصویری حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در شورای عالی نظام پرستاری

رئیس دفتر رئیس جمهوری امروز با حضور در جلسه شورای عالی نظام پرستاری قول داد، مطالبات اساسی پرستاران از جمله فوق العاده ویژه، استخدام و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در ستاد ملی کرونا و دولت پیگیری کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، تصاویر حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در شورای عالی نظام پرستاری در پایگاه خبری سازمان نظام پرستاری منتشر می شود.

 

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته