17 مهر 1400

گفت و گوی زنده دکتر میرزابیگی با پرستاران

گفت و گوی زنده دکتر میرزابیگی با پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، سه شنبه به طور زنده با پرستاران صحبت می کند و مهمترین مسائل روز جامعه پرستاری در این نشست مجازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، دکتر محمد میرزابیگی ساعت 16  روز سه شنبه 20 مهر از طریق شبکه ارتباطی اینستاگرام درباره مهمترین مسائل روز جامعه پرستاری با پرستاران گفت و گو می کند و به پرسش های آنان پاسخ می دهد.

آخرین اقدامات انجام شده برای برقراری فوق العاده خاص پرستاران، استخدام نیرو، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و 89 روزه به وضعیت پیمانی و رسمی و شمول امتیازهای قوانین سخت و زیان آور برای پرستاران از جمله مهمترین مسائلی است که در این نشست مجازی مطرح می شود.

Print

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته