موافقت وزیر بهداشت با پرداخت فوق العاده خاص به مدافعان سلامت

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: با پرداخت فوق العاده خاص به مدافعان سلامت موافقیم و این موضوع را در کنار موضوع تبدیل وضعیت کادر سلامت پیگیری می کنیم.

گزارش تصویری حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در شورای عالی نظام پرستاری

رئیس دفتر رئیس جمهوری امروز با حضور در جلسه شورای عالی نظام پرستاری قول داد، مطالبات اساسی پرستاران از جمله فوق العاده ویژه، استخدام و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را در ستاد ملی کرونا و دولت پیگیری کند.

حضور رئیس دفتر رئیس جمهوری در اجلاس شورای عالی نظام پرستاری

اسماعیلی: فوق العاده خاص، تعرفه گذاری و استخدام پرستاران در دولت پیگیری می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری امروز با حضور در اجلاس شورای عالی نظام پرستاری از پیگیری مفاد 10 بندی خواسته های پرستاران از جمله فوق العاده خاص، استخدام نیرو و تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دولت و تامین 100 میلیون دز واکسن تا آذر ماه خبر داد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری:

پرستاران باید از مزایای مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند

رئیس شورای عالی نظام پرستاری اقدامات این سازمان برای رفع موانع قانونی اعمال مزایای مشاغل سخت و زیان آور پرستاران، توسعه خدمات جامعه نگر پرستاری در قانون برنامه هفتم و استانداردسازی تعداد نیروی پرستار خبر داد.

مادر پرستاری ایران:

بی توجهی به نقش پیشگیری پرستاران موجب اوج گیری کرونا شد

مادر پرستاری ایران گفت: قانون به نقش پرستاران در جامعه و پیشگیری از بیماری ها توجه کرده است. اگر در عمل به این نقش پرستاران توجه شده بود و اصول بهداشتی گسترش می یافت، کرونا در جامعه این قدر اوج نمی گرفت.

123468910انتها

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته