نامه اعتراضی سازمان نظام پرستاری به معاون وزیر بهداشت

هیئت رئیسه سازمان نظام پرستاری در نامه ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت، از عملکرد این معاونت در نحوه بکارگیری دانشجویان سال آخر و گروه های غیر پرستار به جای اجرای مصوبات استخدام پرستار و بی توجهی در اجرای قوانین این حوزه اعتراض کردند.

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری: 

پرستاران به مرخصی نیاز دارند

عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران در 18 ماه گذشته بدون استراحت و مرخصی، شبانه روز در خدمت بیماران کرونا بوده اند، سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو آنان را خسته کرده است و به شدت به مرخصی و استراحت نیاز دارند.

فراخوان سازمان نظام پرستاری برای تدوین کتاب مرجع روش های سنجش مراقبتی

معاونت فنی، آموزش و پژوهش سازمان نظام پرستاری برای تدوین کتاب مرجع ابزارهای اندازه گیری و روشهای سنجش مراقبتی و مدیریتی پرستاری فراخوان داد.

بازدید معاون فنی نظام پرستاری از مرکز واکسیناسیون تجمعی دانشکده پرستاری

 معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری از مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشکده پرستاری و مامایی بازدید کرد. 

آغاز ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه اعضای سازمان نظام پرستاری

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ویژه اعضای سازمان نظام پرستاری و خانواده های آنان از امروز آغاز شد و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد.

اولین34568101112انتها

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته