همکاری سازمان نظام پرستاری با سازمان ورزش و تندرستی شهر تهران در امور آموزشی و رفاهی

نشست هم اندیشی مسئولان سازمان نظام پرستاری با سازمان ورزش و تندرستی شهر تهران به منظور همکاری دو جانبه در زمینه امور آموزشی، رفاهی و ورزشی برگزار شد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال: 

کمبود نیرو به کیفیت خدمات پرستاری لطمه می زند

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری خلخال گفت: استاندارد سازی نسبت نیروی پرستاری به تخت و جمعیت رابطه مستقیم با کیفیت خدمات دهی به بیماران دارد و کمبود نیروی پرستار به کیف خدمات مراقبتی لطمه می زند، مشکلی که سالهاست با آن درگیر هستیم و دوران کرونا تشدید شده است.

رئیس خدمات پرستاری بیماستان شهید بهشتی کاشان عنوان کرد؛

هر پرستار در یک شیفت به 10 بیمار کرونایی رسیدگی می کند

رئیس خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان گفت: هر پرستار در یک شیفت به 10 بیمار کرونایی رسیدگی می کند

گفت و گو با نویسنده کتابی که سرطان را شکست داد

پرستاران با هنرشان امید زندگی را به من برگرداندند

بسیاری از بیماران از جمله افراد مبتلا به سرطان به علت ترس از بیماری دچار ناامیدی می شوند. اما جنگیدن با بیماری امید و انگیزه می خواهد، امیدی که پرستاران با توانایی، هنر و تلاش خستگی ناپذیرشان به بیماران هدیه می کنند.

شرایط سخت این روز‌های کادر درمان در دزفول

دکتر ابول نژادیان در دیدار با رئیس جمهور نسبت به تبدیل وضعیت نیرو‌های قراردادی و پرداخت مطالبات کادر درمان درخواست پیگیری کرد.

اولین45679111213انتها

انتخابگر پوسته

اخبار پربازدید

انتخابگر پوسته