دات نت نیوک

 

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، سازماني مستقل داراي هويت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و وظايف مقرر در قانون تشكيل گرديده است. در حال حاضر بالغ بر 100 هزار پرستار به طور داوطلبانه عضو اين سازمان هستند.

 

 

 • تلاش براي حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاري
 • كوشش در جهت برقراري، حفظ وحمايت از حقوق مادي، معنوي و صنفي پرستاران
 • تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حين خدمت پرستاران
 • آشنا ساختن جامعه نسبت به وظايف و نوع خدمات پرستاران
 • تلاش در جهت اجراي موازين و ارزش‏هاي اسلامي در بخش پرستاري
 • كوشش به منظور اجراي صحيح و دقيق مقررات و اخلاق امور پزشكي در بخش پرستاري
 • همكاري با سازمانها و مؤسسات قانوني در كشور و در مجامع بينالمللي
 

 

 • همكاري در تهيه و تعيين استانداردهاي آموزشي سطوح مختلف پرستاري
 • همكاري در تعيين تعداد و نحوه پذيرش دانشجويان پرستاري در دانشگاههاي كشور
 • تلاش به منظور ارتقاء كيفي مهارتها و دانش فارغالتحصيلان پرستاري
 • كمك به ايجاد و گسترش زمينه‏‌هاي پژوهشي وتحقيقات علمي پرستاري در كشور و استفاده مفيد و كارآمد از دستاوردهاي اين تحقيقات
 • همكاري در تعيين استانداردهاي خدمات و شرح وظايف رده‏‌هاي مختلف پرستاري
 • همكار براي نظارت، كنترل وارزشيابي نحوه ارايه خدمات و رعايت قوانين و مقررات پرستاري
 • تعيين ضوابط براي صدور، تمديد يا لغو كارت عضويت در سازمان
 • همكاري در تعيين راههاي تبادل علمي، تحقيقاتي و حرفه‌‏اي با سازمانهاي قانوني داخل كشور و نيز با ساير كشورها و مجامع علمي و حرفه‏‌اي بينالمللي به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و خدماتي پرستاري

 

 

arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap bitcoin cloud mining porno
kusadasi escort
fitness uzaktan egitim istanbul
fotos de mulher peladona xxx mon and son donne con culi belli fare sesso con un amica mujeres desnudas en el baño
rolex replica
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort