دات نت نیوک

سعیده بهرام‌پوری

معاون فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاري

 

متولد سال 1359 در اراک

فارغالتحصيل رشته کارشناسی ارشد سلامتی و دانشجوی دکتری سلامت در بالایا و فوریت‌های پزشکی

از دانشگاه بهزیستی و توانبخشی

 

بخش آموزشی

برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی در مقاطع فنی و مهارتی، تخصصی و فوق تخصصی پرستاری، نظارت بر حسن اجرای مقرارات و آیین‌نامه‌های آموزشی ، تصمیم‌گیری در مورد مسائل آموزشی در هر سه حیطه سیاست‌گذاری و اتخاذ تعهدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها از جمله شرح وظایف این معاونت می‌باشد.

 

پژوهشی

مجری و هدایت‌کننده سیاست‌های متخذه در سازمان، مشارکت و همکاری در تعیین اهداف استراتژی‌ها و سیاست‌های پژوهشی در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهشی، هدایت و تشویق تیم پژوهشی در تحقیقات کاربردی و پایه‌ای برای خدمت به جامعه پرستاری کشور و پیشبرد اهداف سازمان می باشد.

 

 

فنی

شرکت در جلسات هیئت عالی سازمان نظام پزشکی کشور، آگاهی کامل از قوانین و مقرارت مربوط به حرفه پرستاری و کاربرد آنها در پرونده‌های مورد بررسی در هیئت عالی کشور، افزایش آگاهی هیئت مدیره‌های کشور در ملاحظات قانونی و حقوقی پرستاری با اجرای سمینارهای متعدد در این زمینه.

 

 

 

کارشناسان زیرمجموعه:

مسؤول آموزش مداوم: خانم سیدرضایی (داخلی 219)

 

واحد زیرمجموعه:

مدیر آموزش: آقای فرجی (داخلی 150)

کارشناسان واحد آموزش:    خانم فخار (داخلی 118)

خانم غفاری (داخلی 102)

خانم موسی‌پور (داخلی 114)

آقای حضرت قلی (داخلی 103)

 

 

 

 

kusadasi escort
huluhub.com