دات نت نیوک
  • سازمان نظام پرستاری آماده همکاری و بهره گیری از ظرفیت سازمان برای توسعه کارآفرینی در نظام پرستاری است
  • هدف سازمان تعالی شان و جایگاه پرستاری در کشور و سربلندی پرستاران نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین المللی می باشد
  • سازمان، استراتژی مهم خویش را در تحقق هدف فوق، توسعه کارآفرینی در بستر توسعه و تجاری سازی فناوری ها در عرصه سلامت می داند
  • برای ورود در این سامانه جامع، ثبت نام کنید ثبت نام به منزله حضور در شبکه بزرگ کارآفرینی پرستاری است
  • در ثبت نام با توجه به ثبت ایده ها، حفظ مالکیت معنوی و حمایت از حقوق تجاری صاحبان ایده ها، همه اطلاعات مورد نیاز را با دقت ثبت کنید و طبعا آن کسی صاحب ایده است که اطلاعات آن کامل و مطابق به مدارک و مستندات شناسنامه ای باشد و مسئولیت هر گونه اشتباه در ثبت مشخصات مالک ایده، برعهده ثبت کننده ایده است بویژه مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، پست الکترونیکی و تلفن همراه که راه ارتباطی و اطلاع رسانی می باشند.

 جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید