دات نت نیوک

مدارک لازم برای مشمولین قانون خدمات کشوری

مدارک لازم برای مشمولین قانون خدمات کشوری

(مستخدمین رسمی و پیمانی مراکز دولتی)

 

 

1- قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1383

2- آئین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385 هیات وزیران

3- رای شماره 5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 7 ماده یک تصویب نامه شماره 22686 ک/ت 3350 ه مورخ 6/3/1385 هیات وزیران  (ابطال شرط سنی)

4- نظریه شماره 1673/97/7 مورخه 20/8/1397 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

5- تصویب نامه شماره 76650 ت 929 مورخ 17/10/1368 هیات وزیران

"محسوب نمودن شغل پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حرف مذکور از مزایای تبصره 3 ماده واحده قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی"

6- قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی