دات نت نیوک
شنبه، 21 تیر 1399
ثبت‌نام
Menu
9 شهریور 1398

نتایج پژوهش پرستاری در کشور:

اجرای فرآیند پرستاری به شیوه «کارت های مراقبتی در دسترس» بر میزان رضایتمندی بیماران از نحوه مراقبت در بخش های ویژه بیمارستان گلستان اهواز

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد که اجرای فرآیند پرستاری به شیوه کارت های در دسترس منجر به افزایش میزان رضایت مندی بیماران در مقایسه با شیوه روتین شده است و همچنین استفاده از این کارت ها، اجرای فرآیند پرستاری را به میزان بیشتری از حالت ذهنی به عینی تبدیل می کند که می تواند در زمینه صرفه جویی در وقت کمک زیادی به پرستاران بنماید.

اجرای فرآیند پرستاری به شیوه «کارت های مراقبتی در دسترس» بر میزان رضایتمندی بیماران از نحوه مراقبت در بخش های ویژه بیمارستان گلستان اهواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، این یک مطالعه مداخله ای مقطعی با طرح مورد- شاهدی است که در بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال ۱۳۹۳ انجام شده است. با توجه به معیارهای ورود به مطالعه و به صورت نمونه گیری در دسترس، تعداد ۳۸ نمونه به عنوان گروه کنترل و ۳۸ نمونه جهت گروه مداخله انتخاب و ارزیابی شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که جهت سنجش اعتبار علمی از روش اعتبار محتوا استفاده شد؛ همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (۰/۹=αتعیین شد. به عنوان مداخله به مدت دو هفته فرآیند پرستاری به شیوه کارت های مراقبتی در دسترس، برای گروه آزمون اجرا شد و تأثیر آن بر رضایت بیماران سنجیده شد. در گروه کنترل مراقبت ها به روش روتین بخش انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آمارهای توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و جداول و برای مقایسه گروه ها از آزمون های کای اسکور، من ویتنی و تی مستقل استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که در گروه کنترل ۹۰٫۲۸ درصد بیماران از انجام مراقبت ها رضایت عالی داشتند، در حالی که در گروه آزمون ۳۶٫۹۷ درصد بیماران میزان رضایت خود را در حد عالی گزارش کردند. اختلاف معنی دار بین دو گروه از نظر رضایت از ارائه مراقبت های پرستاری وجود داشت (۰/۰۰۱>P).

فرآیند پرستاری، استاندارد ارائه مراقبت های پرستاری می باشد. مراکز مختلف با توجه به شرایط و امکانات خود می توانند، شیوه ای از فرآیند پرستاری را که برای ایشان کارایی بیشتری دارد، انتخاب و اجرا نمایند. این تحقیق با هدف تعیین تأثیر اجرای فرآیند پرستاری به شیوه “کارت های مراقبتی در دسترس” بر میزان رضایت مندی بیماران از نحوه مراقبت در بخش های ویژه، انجام شد.

 

Print
This is trial version.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos
gebze escort
ankara escort
ankara escort
kusadasi escort
Ümraniye Evden Eve Nakliyat böcek ilaçlama erkek kol saati