دات نت نیوک

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان می دهد:

بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران

بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران
ارسال شده: بهمن 24, 1396
نظرات: 0

نتایج پژوهش پرستاری در کشور نشان داد از آنجا که از یک سو عدالت رویه‌ای بیشترین تأثیر را بر رضایت شغلی دارد، اما از سوی دیگر ارتباط این بعد از عدالت با تعارض کار ، خانواده به تأیید نرسید، لازم است سیاست‌ها و رویه‌های مدیریت با توجه به هر چهار بعد عدالت تنظیم گردند تا روند بهبود نگرش‌های شغلی و سازمانی تسهیل و تسریع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری ، پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، و از منظر گردآوری اطلاعات و داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مطالعه، ۴۴۰ نفر پرستار و بهیاران بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز می‌باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کروجسی و مورگان، ۲۰۵ نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از چهار پرسشنامه بسته و استاندارد است. امتیازدهی پرسشنامه به صورت لیکرت پنج گزینه‌ای بود. داده‌ها با بهره گیری از روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار لیزرل (lisrel 8.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بر اساس یافته‌های مطالعه رضایت شغلی توسط کلیه ابعاد عدالت سازمانی افزایش می‌یابد و در این میان عدالت رویه‌ای بیشترین اثر گذاری را با رضایت شغلی دارد. هم چنین نتیجه تحلیل مسیر نشان داد که رابطه بین کلیه ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری می‌باشد، اما همه ابعاد عدالت سازمانی بجز عدالت رویه‌ای سبب کاهش تعارض کار ، خانواده می‌شوند. در نهایت نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و معنادار تعهد سازمانی و رضایت شغلی، و رابطه معکوس و معنا دار تعارض کار، خانواده با این متغیر است.

رضایت شغلی بعنوان یکی از متغیرهای مهم مورد مطالعه در رفتار سازمانی، موضوعی است که مورد توجه خاص مدیران درسازمانها می‌باشد، بگونه ای که برخی آن را بعنوان هدف نهایی و غایی مدیران در مباحث رفتار سازمانی تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران با توجه به نقش واسطه‌ای تعارض کار ، خانواده و تعهد سازمانی صورت پذیرفت.

 

Print
This is trial version.
 
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
kusadasi escort
huluhub.com
ankara escort pendik escort
sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort beylikduzu escort
www.yasakvideo.com sex hatlari
fotos de mulher peladona xxx mon and son donne con culi belli fare sesso con un amica mujeres desnudas en el baño