دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 21 مرداد 1399
ثبت‌نام
Menu
16 بهمن 1397

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن انتقاد از صحبت‌های روز گذشته رئیس جمهور در مجلس در ارتباط با پزشکان گفت: هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند و مسئولین اجرایی کشور به جای حرف‌های عامه‌پسند به فکر رفع مشکل معیشت مردم باشد.

هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، حسینعلی شهریاری رئیس مجمع خیرین سلامت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حاشیه نشست خبری اظهار داشت: صحبت‌هایی که رئیس‌جمهور روز گذشته در مجلس مطرح کردند بسیار عامیانه بود و موضوعی است که واقعیت ندارد. هیچ جای دنیا پزشک خودش آمپول تزریق نمی‌کند.

و‌ی ا‌فزود: بالاترین مسئول اجرایی کشور بجای طرح چنین موضوعاتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فکر رفع مشکل معیشتی مردم با‌شد. در حال حاضر گوشت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کیلویی بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۱۰۰ هزار تومان رسیده و به‌جای حرف‌های عامیانه‌پسند باید این مشکلات رفع شو‌د.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منابع ما‌لی که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حوزه بهداشت و درمان در قالب طرح تحول سلامت در نظر گرفته شد، ۱۶ درصد آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌ا‌ی پرداخت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پزشکان، پرسنل و کا‌در بهداشتی و درمانی بود و ۸۰ درصد دیگر در جای خودش هزینه شد و این‌که گفته شد پول طرح تحول سلامت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جیب پزشکان رفته، دروغ محض است.

وی در ارتباط با پرداخت مالیات پزشکان گفت: پزشکان جزو خدمت‌گزارترین قشر جامعه هستند که در زمان جنگ تحمیلی نیز خدمات زیادی را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم ارائه دادند و در زمینه پرداخت مالیات موافقم که همه از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارتخوان استفاده کنند، و‌لی متأسفانه برخی با لابی‌گری با مشکل‌هایی که در سازمان امور مالیاتی وجود د‌ارد، اقدام لازم در حوزه مالیات را انجام نمی‌دهند.

شهریاری اضافه کرد: دولت و قوه قضائیه نیاز به اصلاحات بر‌ا‌ی شفاف‌سازی در حوزه مالیات دارند و همه باید مالیات بدهند. قانون بر‌ا‌ی همه است و نباید مسئله بر‌ا‌ی عقده‌گشایی با‌شد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: سه درصد داروهای وارداتی ۷۰ درصد ارز مملکت را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود اختصاص د‌ا‌ده درحالی‌که ۳۰ درصد از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این ارز بر‌ا‌ی داروهایی که تولید داخل است و آمار ۹۷ درصدی د‌ارد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود اختصاص می‌دهد.

شهریاری در ادامه با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های انجام گرفته در چند سال گذشته مشخص شده که 3 درصد افرادی که دچار بیماری می‌شوند زیر خط فقر قرار می‌گیرند و دولت براساس قانون چهارم و پنجم باید تلاش کند که این میزان را به دست کم یک درصد برساند. البته اقدامات خوبی درمورد حمایت از بیماران با اجرای طرح تحول انجام گرفت که امیدواریم که اشکالاتی که به این طرح وارد است برطرف شود.

* کمک 400 میلیارد تومانی خیرین در سال جاری 

وی افزود: حوزه سلامت بسیار گسترده است و خیرین کمک می‌کنند که دستگیری از بیماران را انجام دهند و اکنون علی‌رغم همه مشکلات اقتصادی و معیشتی که دشمنان ایجاد کردند همچنین خیرین در این حوزه فعالند و در 6 ماهه امسال 400 میلیارد تومان در حوزه سلامت خیرین کمک کرده‌اند. 

رئیس مجمع خیرین سلامت گفت: تاکنون مجمع خیرین به کمک مردم نوع دوست توانسته بیش از 100 بیمارستان و مرکز درمانی راه‌اندازی کند و یک بیمارستان 550 تخت خوابی برای اطفال در تبریز نیز به همت خیرین در حال راه‌اندازی است. 

شهریاری گفت: در زمینه احداث همراه ‌سرا نیز اقدامات گسترده‌ای انجام گرفته و 1800 خانه بهداشت با مشارکت خیرین توسعه یافته است. 

* انجام سالانه هزار کاشت حلزون رایگان 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: از ابتدا تا پایان سال 96 خیرین هزار میلیارد تومان در حوزه سلامت کمک کردند و سالانه نیز هزار مورد کاشت حلزون رایگان برای بیماران نیازمند انجام می‌گیرد. 

وی بیان داشت: مراکز کاشت حلزون در بسیاری از استان‌ها راه‌اندازی شده و امیدواریم بتوانیم این اقدام مهم را در سیستان و بلوچستان نیز انجام دهیم. 

شهریاری با اشاره به اینکه نه تنها در پایتخت بلکه امروزه در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها نیز پزشکان حاذقی فعالیت می‌کنند، گفت: در حال حاضر بیش از 300 شعبه در سراسر کشور از زیرمجوعه‌های مجمع خیرین است که بانوان نقش پررنگی در انجام کارهای خیر نسبت به مردان دارند. 

شهریاری گفت: همچنین خیرین در حال حاضر با بنیاد طب ایرانی نیز کارهای مشترکی را آغاز کرده‌ است و امیدواریم روز به رزو بتوانیم خدمات گسترده‌تری به بیماران ارائه دهیم. 

وی بیان داشت: تعرفه بیمارستانی خیریه با تعرفه خصوصی و دولتی متفاوت است و هزینه‌ای بین این دو مورد محسوب می‌شود. چرا که این بیمارستان‌ها توسط خودشان اداره می‌شوند و برای تامین تجهیزات پزشکی که عمر متوسطی دارد نیاز به بودجه‌هایی دارند. 

* اجرای تمهیدات مالیاتی برای خیرین سلامت 

رئیس مجمع خیرین سلامت، گفت: خیرین اصولاً بیمارستان‌ها را می‌سازند و گاهی آن را تجهیز می‌کنند و سپس به وزارت بهداشت تحویل می‌دهند؛ بنابراین برای اداره خود نیاز به بودجه‌هایی دارند که بخشی از آن با دریافت تعرفه تامین می‌شود. 

وی گفت: در تلاش هستیم که از طریق تعامل مجلس و دولت رایزنی‌هایی انجام دهیم که خیرینی که نسبت به انجام کار خیر اقدام می‌کنند این مساله به عنوان مالیات برای آنها لحاظ شود و مالیات دیگری برای آنها لحاظ نشود. 

Print
This is trial version.

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
arab xnxx sex xnxx videos arab xnxxwap esperanza gomes actris porno colombiana harte lesbenpornos telugu short film sex videos video de sexe bokepalam xvideos
gebze escort
ankara escort
ankara escort
kusadasi escort
Ümraniye Evden Eve Nakliyat böcek ilaçlama erkek kol saati