دات نت نیوک

EasyDNNNews

EasyDNNNews

EasyDNNNews

EasyDNNRotator

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید

EasyDNNRotator

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز

28 مرداد 1398
لیست دوره های قابل برگزاری در مراکز درمانی

اطلاعیه

لیست دوره های قابل برگزاری در مراکز درمانی

لیست دوره های قابل برگزاری در مراکز درمانی

19 مرداد 1398
فراخوان ثبت نام  دوره جدید کارگاه CCU

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز برگزار می نماید

فراخوان ثبت نام دوره جدید کارگاه CCU

دوره جدید کارگاه CCU در شهریور ماه ۹۸ در نظام پرستاری استان البرز برگزار می گردد.

19 مرداد 1398
فراخوان ثبت نام دوره جدید دیالیز ویژه

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز برگزار می نماید

فراخوان ثبت نام دوره جدید دیالیز ویژه

دوره جدید کارگاه دیالیز در شهریور ماه ۹۸ در نظام پرستاری استان البرز برگزار می گردد.

17 مرداد 1398
فراخوان ثبت نام دوره جدید کارگاه ICU

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز برگزار می نماید

فراخوان ثبت نام دوره جدید کارگاه ICU

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز به اطلاع پرستاران گرامی می رساند :

دوره جدید آموزشی ICU در شهریور ماه ۹۸ در نظام پرستاری استان البرز برگزار می گردد.

03 خرداد 1398
برگزاری دوره تخصصی و فشرده CCU

به گزارش روابط عمومی نظام پرستاری استان البرز

برگزاری دوره تخصصی و فشرده CCU

برگزاری دوره تخصصی و فشرده CCU در استان البرز

RSS
12