دات نت نیوک

EasyDNNNews

EasyDNNNews

EasyDNNNews

EasyDNNRotator

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید

EasyDNNRotator

تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز

23 اسفند 1397
دوره های حضوری و غیر حضوری ارشد پرستاری در نظام پرستاری البرز

مرکز آموزش نظام پرستاری البرز با همکاری گروه آموزشی رضا زاده برگزار می کند

دوره های حضوری و غیر حضوری ارشد پرستاری در نظام پرستاری البرز

دوره های حضوری و غیر حضوری ارشد پرستاری سال ۹۸ در نظام پرستاری استان البرز برگزار می گردد.

20 اسفند 1397
فراخوان ثبت نام دوره جدید دستیار کمک دندانپزشک

مرکز آموزش نظام پرستاری استان البرز برگزار می نماید

فراخوان ثبت نام دوره جدید دستیار کمک دندانپزشک

دوره جدید دستیار کمک دندانپزشک در اردیبهشت ماه ۹۸ در نظام پرستاری استان البرز برگزار می گردد.

RSS
12