دات نت نیوک

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

روزانه ده ها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزارا را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .
بيمه آتش سوزي  پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند.