دات نت نیوک

بیمه بدنه خودرو:

بیمه بدنه خودرو:

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد.

تخفیف عدم خسارت:

در صورتی که بیمه گزار از محل این بیمه نامه خسارتی دریافت نکرده باشد برای تمدیدبیمه نامه در سال های بعد تخفیف های عدم خسارت به شرح زی منظور خواهد شد:

 

 

سال

 

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

تخفیف(درصد)
 

30

40

50

60

70

 

 

خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

 

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت،اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و
موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود., خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافه،موارد ذیل را بیمه کند:

1-سرقت در جای لوازم و قطعات خودرو

-2هزینه ایاب و ذهاب ناشی از توقف خودرودر تعمیرگاه به علت حادثه

3-شکسن شیشه به علتی که در خطر اصلی پوشش نداشته باشد.

-4پاشیدن اسید ،رنگ و سایر مواد شیمیایی بر روی خودرو

5- (عدم اعمال قاعده نسبی به میزان 20%)

6-خسارت ناشی از حوادث طبیعی(سیل ،زلزله،طوفان،تگرگ،آتشفشان)