دات نت نیوک
X

آنچه در باره کرونا ویروس باید بدانیم

ویروسهای کرونا خانواده بزرگی از ویروسها هستندکه ممکن است در حیوانات و انسانها تولید بیماری کنند، می دانیم که در انسان چندین ویروس از خانواده کرونا سبب طیفی از عفونتهای تنفسی میشوند .....

اطلاعات بیشتر

مطالب آموزشی

در این بخش آخرین مقالات منتشرشده در خصوص کرونا بارگذاری شده است

اطلاعات بیشتر

فیلم و عکس

دراین بخش آخرین فیلمها و عکسهای آموزشی بارگذاری می شود 

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل رسمی کرونا

دستور العمل های رسمی کشوری در مواجهه با کرونا ویروس جدید

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل عمومی کرونا

دستورالعملهای عمومی در خصوص  کرونا در این قسمت بارگذاری می شود

اطلاعات بیشتر

پاسخگوی پرسشهای شما هستیم

  • *
  • *