دات نت نیوک
X

آنچه در باره کرونا ویروس باید بدانیم

ویروسهای کرونا خانواده بزرگی از ویروسها هستندکه ممکن است در حیوانات و انسانها تولید بیماری کنند، می دانیم که در انسان چندین ویروس از خانواده کرونا سبب طیفی از عفونتهای تنفسی میشوند .....

اطلاعات بیشتر

مطالب آموزشی

در این بخش آخرین مقالات منتشرشده در خصوص کرونا بارگذاری شده است

اطلاعات بیشتر

فیلم و عکس

دراین بخش آخرین فیلمها و عکسهای آموزشی بارگذاری می شود 

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل رسمی کرونا

دستور العمل های رسمی کشوری در مواجهه با کرونا ویروس جدید

اطلاعات بیشتر

دستورالعمل عمومی کرونا

دستورالعملهای عمومی در خصوص  کرونا در این قسمت بارگذاری می شود

اطلاعات بیشتر

کرونا ویروس جدید

توصیه های ویژه کادر بهداشت و درمان

در این بخش تلاش شده آخرین مطالب مورد نیاز کادر محترم بهداشت و درمان جمع آوری و منتشر کردد

توصیه های لازم برای پرستاران و پزشکان

در همه شرایط، لازم است سود و زیان هر نوع مداخله تشخیصی درمانی در شرایط موجود به بیمار (و در صورت رضایت وی به خانواده بیمار) توسط پزشک یا تیم درمانگر توضیح داده شود و..

اطلاعات بیشتر
توصیه های لازم برای کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

لازم است همه کارکنان مراکز تشخیص و درمان سرطان در زمان اشتغال به کار از ماسک مناسب و دستکش استفاده کنند. در زمان ضدعفونی کردن سطوح نیز حتما از دستکش و ماسک استفاده شود.

اطلاعات بیشتر
سامانه صحت

سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت و حمایت و تامین پرستار در مقابله با ویروس کرونا ، سامانه صحت راه انندازی نمود در این سامانه به صورت روزانه وضعیت نیروی انسانی پرستاری و چالشهای آن در کشور پایش می شود  

اطلاعات بیشتر

پاسخگوی پرسشهای شما هستیم

  • *
  • *