دات نت نیوک

Text/HTML

جناب آقای جمالی

ریاست محترم اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بدینوسیله هیأت مدیره نظام پرستاری اصفهان ، انتخاب به حق و شایسته جنابعالی را به سمت ریاست اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک عرض نموده، امید است همواره با تلاش و همت جنابعالی و با پشتوانه عظیم اساتید،دانشجویان، پرستاران  و پیراپزشکان نصف جهان که سرمایه ای بی عظیم از اخلاق، نجابت ، تفکر، دانش و تجربه می باشند بتوانید گام های مثبتی در جهت ارتقاء حرفه مقدس پرستاری بردارید و هر روز شاهد ایجاد همدلی، و تعامل بیشتر میان دانشکده های پرستاری،اداره پرستاری و نظام پرستاری باشیم.