دات نت نیوک

دکتر ژاله عزتی           

 عضو هیئت علمی دانشگاه و  معاون فنی، آموزشی، پژوهشی

شرح وظایف، مسوولیت ها و اختیارات

1- رشد، تعالی و اصلاح باروری هرچه بیشتر حرفه پرستاری

2- تلاش در جهت ارتقاء دانش، نگرش و مهارت و آموزش پرستاران (بازآموزی)

3- تلاش در راستای اجرای صحیح ارزشهای انسانی- اسلامی در بخش پرستاری

4- کوشش در جهت افزایش دانش پژوهشی در حوزه پرستاری

5- تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارت ها و ارتباطات انسانی در حوزه پرستاری

6- کمک به توسعه و گسترش زمینه های پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور

7- به روز رسانی و علمی کردن استانداردهای پرستاری

8- همراهی و همکاری در جهت نظارت کنترل و ارزشیابی ، نحوه ارائه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستاری

9- همکاری در تدوین مقررات حرفه ای پرستاری در راستای حفظ و ارتقاؤ شئون اجتماعی پرستاری

10- توسعه و گسترش راه های تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفه ای با سازمان های قانونی داخل و خارج کشور و مجامع علمی و حرفه ای بین المللی در راستای ارتقاء کیفیت و کمیت آموزشی، بالینی، تحقیقاتی و خدماتی پرستاری

11- بررسی مشکلات و تخلفات پرستاری که به این معاونت جهت مشاوره ارجاع می گردد.

12- کوشش در جهت آشنا ساختن دانش آموختگان پرستاری به علم روز  در حوزه مراقبتی- بالینی، آموزشی و تحقیقاتی

13- همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای مهارتی- آموزشی در حیطه پرستاری،پزشکی و مامائی

14- همکاری در جهت تعیین معیارهای استاندارد در خدمات و شرح وظایف سطوح مختلف پرستاری

15- تجدیدنظر مستمر در برنامه ها باتوجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات علمی در حوزه پرستاری و مامائی

16- نظارت ، کنترل و ارزیابی کلیه امور انتظامی ، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کل کشور

17- نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف محوله واحدهای تابعه

18- برنامه ریزی کلی و ارائه خط مشی و سیاست های آموزشی و پژوهشی

19- ارائه گزارش مستمر و منظم به ریاست و قائم مقام سازمان

20- فراهم نمودن زمینه همکاری کلیه پرستاران شاغل، فارغ التحصیل و دانشجویان پرستاری

21- نظارت و کنترل بر اجرای صحیح مقررات فنی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پرستاری کشور

22- فراهم نمودن زمینه برگزاری دوره های آموزشی- پژوهشی و تقویتی جهت کلیه دانشجویان پرستاری در تمام مقاطع تحصیلی

23- ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان پرستاری در تمامی مقاطع تحصیلی

24- برگزاری همایش های سراسری دانشجوئی

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.