دات نت نیوک

مژده فخار

کارشناس حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

شرح وظاف، مسوولیت ها و اختیارات

1.       کارشناس مسئول حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری

2.       کارشناس مسئول آموزش سازمان نظام پرستاری( هماهنگی  برگزاری دوره های تخصصی و فنی مهارتی (تاریخ ومحل کلاس کلیه دوره ها-هماهنگی جهت اطلاع رسانی کلاسها(پیامک فکس بروشور -سایت) )حضور و غیاب فراگیران و تایید نهایی آن- تایید نهایی نمرات - هماهنگی با اساتید جهت کلاسها-محاسبه حق التدریس اساتید)

3.       ارتباط با مدیران پرستاری بیمارستانهای تهران در مورد نحوه برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی

4.       کارشناس صدور گواهی های تخصصی

5.       کارشناس برگزاری آزمونها (تخصصی و فنی و مهارتی)

6.       هماهنگ کننده  آموزشی هیئت مدیره های استانها(مشاوره جهت برگزاری کلاسهای آموزشی در هیئت مدیره ها-ارسال اطلاعات دوره های قابل برگزاریپیگیری مجوز-نحوه  ارسال مدارک  - هماهنگ کننده تایید گواهیهای هئیت مدیره های کشور وپرداخت سهم سازمان در هیئت مدیره)

7.       هماهنگی امور مالی واحد آموزش و هئیت مدیره ها در حوزه آموزش

8.       مسئول سایت واحد آموزش (بروزرسانی سایت)

9.       پیگیری نامه های که به این بخش و اینجانب ارجاع می شود

10.   پاسخگویی تلفنی و حضوری به کلیه ارباب رجوعها

11.   اجرای دستورات مقام مافوق

12.   ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.