دات نت نیوک

هما سیدی زاده

کارشناس حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

شرح وظایف، مسوولیت ها و اختیارات

1- کارشناس حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی سازمان نظام پرستاری

2- فکس و ایمیل نامه های مربوط به حوزه معاونت فنی، آموزشی، پژوهشی

3- هماهنگ کننده جلساتی که توسط این معاونت برگزار می شود : جلسات شورای اعتباربخشی و بهبود کیفیت/ جلسات آموزشی، پژوهشی و جلسات با مدیران پرستاری و مسئولین و...

4- ارتباط با مدیران پرستاری بیمارستانهای تهران در مورد نحوه برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی

5-بررسی روزانه ی و ترجمه ی سایتهای و ژورنالهای  مرتبط

6-ترجمه ی مقالات اپدیت مورد نیاز در حوزه ی مربوطه

7-انجام تمام امور فنی فصلنامه مدیریت پرستاری

                                                                                                            8- اجرای دستورات مقام مافوق:

كليه حقوق اين پرتال محفوظ و در اختيار سازمان نظلام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.